Galops

La  RFHE ha desenvolupat un programa de formació de genets i amazones anomenat PROGRAMA DE GALOPS.
Aquest programa té 7 nivells amb un examen per cada un d’ells.

Al nostre Centre impartim les classes preparatòries d’aquests exàmens i  us oferim la possibilitat d’examinar-vos, ja que és un Centre  Homologat i Federat per la FCH i per la RFHE.