Perfeccionament

Una vegada assolit el nivell bàsic d’iniciació, els alumnes poden perfeccionar el seu nivell d’equitació.
L’objectiu d’aquestes classes és que els alumnes assoleixin un nivell tècnic de Doma Clàssica i Salt d’Obstacles que els permeti, si així ho desitgen, iniciar-se  en la competició.